Jan Steenlaan 31, 3904 XL Veenendaal

De diabetische voet

Mensen die lijden aan suikerziekte Diabetes Mellitus krijgen vaak last van complicaties waaronder problemen met de gezondheid van hun voeten. Bij specifiek aan diabetisch gerelateerde voetklachten spreken we van de term “diabetische voet”.

  • De diabetische voet kenmerkt zich door diverse complicaties:
    Verminderde bloedtoevoer: een slechte bloedtoevoer naar benen en voeten is een veel voorkomend probleem bij diabetes. Omdat er minder bloed- en zuurstoftoevoer plaatsvindt, genezen wondjes aan de voeten minder goed.
  • Uitval van zenuwen door beschadiging van zenuwen ten gevolge van diabetes, kan het gevoel in de voeten verminderen of volledig uitvallen. Gevolg: u voelt minder snel de pijn waardoor eerder blaren of wondjes ontstaan, die vervolgens weer moeilijk genezen of gaan infecteren. Ook het tijdig signaleren van veranderingen als overmatige eeltvorming wordt lastiger.
  • Verandering van de huid: ten gevolg van zenuwbeschadiging kan de huid erg droog worden, schilferen en kloven gaan vertonen.
  • Gevoeligheid voor infecties: patiĆ«nten met diabetes hebben een verlaagde weerstand en hun voeten zijn hierdoor gevoeliger voor infecties. Hiertoe behoren ook schimmelinfecties en kalknagels.
  • Vergroeiingen van de voet: diabetes kan uitval van de kleine voetspieren veroorzaken, met gevolg standsveranderingen van de voet. Door problemen met suikerstofwisseling kunnen uw voetgewrichten stijf worden en minder goed functioneren. Dit geeft een groter risico op overmatige eeltvorming, dat weet kan leiden tot wondjes onder het eelt.
  • Als gevolg van bovenstaande complicaties, zijn de voeten van mensen met diabetes vaak erg gevoelig.

Daarom bent u bij de Handen en Voeten Specialist Samarita op het goede adres.

Om hoogstaande diabetische voetzorg te kunnen leveren is een goede samenwerking essentieel. CliĆ«nten met een zorgprofiel van 2, 3 of 4 brengen een bezoek aan de podotherapeut. De podotherapeut zal na een uitgebreid onderzoek een behandelplan opstellen en stemt dit plan af met de huisarts en de medisch pedicure. Daarom heeft Handen en Voeten Specialist Samarita een samenwerkingsovereenkomst gesloten met “Rond Om” podotherapeuten. Wij houden elkaar op de hoogte wat de bevindingen zijn en de behandelingen daarvan. De behandelingen worden bekostigd uit de basisverzekering.